Arvet efter 1968

av Lennart Berntson och Svante Nordin (red)

 

Antologin Arvet efter 1968 bygger på ett seminarium med samma namn som anordnades på Engelsbergs herrgård i oktober 2012. Antologin syftar till att belysa utgångspunkterna för ett forskningsprojekt om hur 1968 års gestalter och idéer har påverkat svenskt samhällsliv, inverkat på sådant som statlig förvaltning, kyrkoväsendet, skolan, universiteten, medierna och så vidare. Själva forskningsarbetet påbörjas under våren 2013. Forskningsledare är Lennart Berntson och Svante Nordin.

Medverkande: Svante Nordin, Lennart Berntson, Sara Cederberg, Inger Enkvist, Johan Sundeen. Charlotta Seiler Brylla, Ingrid Wållgren, David Andersson, Gunnar Åselius,