Den sekulära staten och islam i Europa

av Kurt Almqvist (red)

Framstående tänkare, forskare och författare från hela världen har bidragit till denna essäantologi om frågor kring religionens roll i sekulära samhällen och stater. Hur bör Europa bemöta och bekämpa de rörelser som utmanar den sekulära staten?

Boken ingår i Engelsbergsseminarierna och utges i samarbete med bokförlaget Atlantis och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Medverkande: Roger Scruton, Jonathan Israel, Sunil Khilnani, Etyen Mahcupyan, Charles Tripp, Olivier Roy, Pierre Lellouche, Theodore Dalrymple, lars Hedegaard, Carl Rudbeck, Edward Lucas, Tariq Ramadan, Ibn Warraq, Kenan Malik, Nathan Shachar, Paul Scheffer, Dogu Ergil, Rolf Ekéus, Hugh Roberts