En vecka till

av Kurt Almqvist och Lotta Gröning (red)

 

Hur ser inställningen till försvaret ut bland svenska folket? I februari 1912 samlades drygt 17 miljoner kronor (700-800 miljarder SEK i dagens penningvärde) in till bygget av en pansarbåt, som regering och riksdag inte ansåg sig ha råd med. Var går gränsen för svenska folkets tålamod med politikernas rädsla för att försvara Sverige? Krävs en folklig satsning utöver vad politikerna förmår göra?

Medverkande: Gunnar Åselius, Axel Odelberg, Örjan Berner, Bengt Gustafsson, Mikael Odenberg, Mike Winnerstig, Claes Arvidsson, Anders Carell, Dennis Gyllensporre.