Medielandskapet

av Kurt Almqvist (red)

Ledarsidorna spelar idag, trots alla kriser en stor roll i Sverige. De stora medierna dominerar debatten och är alltfort agendasättande, men hur representativa är de egentligen för åsikter, önskningar och föreställningar som det stora flertalet omfattar?

Alltmedan journalister i gemen tvingas arbeta under mer och mer knappa villkor och under ökad tidspress, beroende utav dels stramare ekonomiska tyglar, och dels ett ökat nyhetstempo som hänger samman med den teknologiska utvecklingen. Samtidigt har en ny social yrkesroll fått allt större betydelse, de så kallade spinn-doktorerna som åtminstone till synes fria från andra band är deras uppdragsgivares intressen, specialiserat sig på att tillhandahålla fakturaunderlag, med ur deras kunders perspektiv, vinklade föreställningar.