Mot en ny drogpolitik

av Kurt Almqvist och Lotta Gröning (red)

 

Bruket av droger utgör ett stort samhällsproblem som kräver stora insatser för att få bukt med. Länge har stränga lagar och hårda straff varit ett riktmärke för att stävja missbruket av illegala droger.

Sedan en tid tillbaka har allt fler ifrågasatt metodens effektivitet. Kofi Annan och ett stort antal f.d statsmän, liksom den ansedda tidskriften Economist bedriver sedan en tid tillbaka en kamp för legalisering.

Legaliseringsförespråkarna menar att den vällovliga kriminaliseringen av narkotika skapar fler problem än den löser och kampen mot narkotikan har misslyckats och det krävs mod att ompröva den förda politiken.

Men svaret är inte givet: ökar vi eller minskar vi riskerna för att fler hamnar i narkotikaberoende om vi legaliserar narkotikaklassade preparat?

Medverkande: Ted Goldberg, Björn Fries, Kjell A Nordström, Adam Cwejman, Bengt Svensson, Leif Grönblad, Henrik Tham, Lars Oreland