Om Ryssland

av Kurt Almqvist (red) och Alexander Linklater

Idag är många observatörer oroade över den senaste tidens utveckling. Ur ett västerländskt perspektiv tycks saker och ting gå åt fel håll: bort från demokrati, fria medier och rättssäkerhet. Frågorna hopar sig om i vilken riktning det ryska samhället kan vara på väg att utvecklas. I denna bok baserad på Engelsbergsseminariet Om Ryssland, behandlas sådana frågor, med fokus på följande övergripande teman: kontinuitet och förändring i rysk historia och den ryska självbilden, den senaste ekonomiska utvecklingen, det ”nära utlandet” och konsekvenserna av den starka ryska statens återuppståndelse.

Boken ingår i Engelsbergsseminarierna och utges i samarbete med bokförlaget Atlantis och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Contributors: Anne Applebaum, Erik Berglöf, Per-Arne Bodin, Rodric Braithwaite, Thérèse Delpech, Rolf Ekéus, Yegor Gaidar, Sergey Guriev, Philip Hanson, Geoffrey Hosking, Igor Ivanov, Dominic Lieven, Kadri Liik, Fyodor Lukyanov, Andrey Melville, Catherine Merridale, Konstantin Sonin, Arkady Ostrovsky, Vladimir Ryzhkov, Ekaterina Sokirianskaia, Dmitry Trenin, Ivan Timofeev, Andrey Zorin