Om Västerlandet

av Kurt Almqvist (red)

En essäantologi om olika föreställningar om Västerlandet. När och hur uppkom idén om Västerlandet och vilka värden eller värderingssystem associeras med Väst respektive Öst?

Boken ingår i Engelsbergsseminarierna och utges i samarbete med bokförlaget Atlantis och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Medverkande: Töger Seidenfaden, David Frum, Georgios Varouxakis, Roger Scruton, Philippe Nemo, David Landes, Nadezhda Mihaylova, Edward Lucas, Sahin Alpay, Pankaj Mishra, Robert Irwin, Ibn Warraq, Avishai Margalit, Marina Warner, Göran Rosenberg, Rolf Ekéus, Larry Siedentop, Robert J. Shapiro, Philip Bobbit, Bo Huldt