Religionens framtid

av Kurt Almqvist (red) och Emil Wallrup

Vad har religionen egentligen för betydelse idag? Det sägs ofta att vetenskapen gör religionen överflödig. Det moderna samhället skulle alltså lida av en brist på djupare mening eller är det så att människors tro snarare söker sig längs andra vägar än de traditionella religionernas?

Boken ingår i Engelsbergsseminarierna och utges i samarbete med bokförlaget Atlantis och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Medverkande: José Casanova, Jochen Hörisch, Paul Hellas, Erik Davis, Gilles Quispel, Antoine Faivre, Elaine Pagels, Robert Jay Lifton, David Kimche, Pankaj Mishra, Massimo Introvigne, Lynn Åkesson, Ulf Sjödin, John F. Haught