Samtida feminism

av Sofia Nerbrand (red)

En antologi från ett seminarium om samtida feminism. Att ge alla individer samma rättigheter oavsett kön är idag en okontroversiell fråga i vår del av världen. Men begreppet feminism är desto mer laddat. Här ges begreppet en historisk förståelse och en framåtblick samtidigt som det speglas av samtiden.

Medverkande: Sofia Nerbrand, Staffan Ulfstrand, Germund Hesslow, Petra Östergren, Maria Abrahamsson