Kulturhistoria

Inom ramen för stiftelsens kulturhistoriska program har en lång rad internationella, tvärvetenskapliga seminarier arrangerats. Syftet är att klarlägga och förstå idéhistoriska samband och bakgrunder till kulturella uttryck. Ett exempel är projektet Museums of the World som gjorts i samarbete med bland annat Louvren i Paris; Andrei Sakharovmuseet i Moskva; Moderna Museet, Nationalmuseum och Medelhavsmuseet i Stockholm. De många seminarierna om Hilma af Klint och hennes konstnärskap samt tidsandan kring förra sekelskiftet då den abstrakta konsten uppstod är ett annat. Flertalet av seminarierna finns utgivna som antologier och har även filmats för Axess TV.

A Mediated Magic. Den 27-28 augusti 2017 anordnade 
stiftelsen ett seminarium om indiskt inflytande
på västerländsk modernism.