Civilisation

Avdelningen för civilisationsstudier ägnar sig åt forskning och seminarieverksamhet utifrån ett klassiskt humanistiskt perspektiv. De avgörande skiftena i mänsklighetens historia står i förgrunden. Avdelningen arbetar både i Sverige och utomlands och har bland annat genomfört projekt vid Cambridge University, Harvard University samt vid institut och ambassader i London, Rom, Helsingfors och Berlin.

För närvarande inriktar sig avdelningen på främst tre områden: Krig och civilisation, Nordisk-Baltisk säkerhet och Imperiers uppgång och fall. Verksamheten bedrivs företrädesvis vid det av stiftelsen finansierade Changing Character of War Programme, Pembroke College, Oxford University samt vid Engelsbergs bruk.

Avdelningen för civilisationsstudier arbetar också aktivt för att underlätta utbyte mellan forskare i Sverige och forskare utomlands. Ett stipendieprogram har därför inrättats för svenska forskare för studier inom området krig och civilisation. Stipendiaterna bedriver i normalfallet forskning under två terminer vid Pembroke College, Oxford University.