Engelsbergs akademi  

Engelsbergs akademi som består av nio ledamöter inrättades 2012 och sammanträder upp till sex gånger årligen, vanligtvis på Engelsbergs herrgård.

Akademin nominerar kandidater till, och utser vinnaren av Stora fackbokspriset.

Stiftelsen utdelar efter akademins val, varje år, givet det finns en värdig mottagare, Stora fackbokspriset om 125 000 kronor till den eller de (levande personer) som skrivit årets fackbok i enlighet med Forum Axess devis “Vetenskap, bildning, tradition”.

Syftet är att stödja det slag av författarskap som utmärks av framstående essäistiskt humanistiskt författarskap som lyfter fram vetenskap, bildning och tradition med hög stilistisk och fackmässig verkshöjd. Det vill säga att på svensk botten uppmuntra en berättande humanistisk bildningstradition präglad av stilistisk briljans.