Engelsbergs­seminariet

Engelsbergsseminariet som startades 1999 vid Engelsbergs bruk i Västmanland äger rum årligen under tre dagar i juni månad. Seminariet behandlar aktuella frågeställningar utifrån ett historiskt respektive framtidsperspektiv, men seminariet belyser även det förflutna utifrån samtidens horisont med sikte på framtiden. De teman som avhandlas betraktas utifrån historiska, filosofiska, existentiella perspektiv.

Elisabeth Kendall talade om “The Geopolitics of Jihad: From Global to Local” på Engelsbergsseminariet 2016

Ett av syftena är att föra in internationella humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv och forskningsresultat i Sverige. På Engelsbergsseminariet möts utländska forskare och intellektuella och en kvalificerad svensk publik bestående utav forskare, journalister, politiker och näringsliv. Ambitionen är också att ledande forskare och intellektuella, från vitt skilda discipliner och läger, ska kunna mötas under civiliserade former och diskutera problem och frågeställningar vars lösningar inte alltid är vare sig enkla eller självklara.

Jessica Stern, Harvard University, gav 2015 föreläsningen “What Can We Do to Stop ISIS?”

Ett underliggande tema för Engelsbergsseminarierna är att förstå Sveriges roll i världen, vilket regelrätt avhandlades i seminariet Den svenska framgångssagan (1999) och som följts upp genom den fristående serien Images of Sweden. Ett annat underliggande tema är västerlandets och modernitetens framtid, som avhandlats i Cosmopolitanism (2005) och What is the West? (2007) samt i The Idea of America (2009) och Europe (2012).

Seminarierna dokumenteras av Axess TV och föreläsarna intervjuas i stiftelsens programserie, Global Axess, som sänds sedan år 2002. Föreläsarnas bidrag publiceras i en årligt utkommande antologi i serien Engelsbergsseminarierna.

För detaljerat program och medverkande i respektive seminarium se under fliken Projekt till höger på sidan.