Urban City Research

Urban City Research är ett program inom stiftelsen som pågått sedan 2002. Det övergripande mottot är Den Mänskliga Staden och programmet syftar till att sprida kunskap om hur man kan bygga städer som sätter människan i centrum. Trots ambitiösa idéer om att skapa ett nytt samhälle för en ny tid, kom det modernistiska stadsbyggandet som dominerade under efterkrigstiden att lägga tyngdpunkten på tekniska aspekter snarare än humanistiska.

2017 års upplaga av studenter i KTH:s Masterprogram som finansieras av stiftelsen.

För närvarande stödjer programmet en 2-årig masterutbildning i hållbar stadsgestaltning vid Lunds Arkitekturskola, en 1-årig master i Urbana Studier vid KTH, ett forskningscenter om stadens offentliga rum (Centre for the Future of Places). Vidare finansierar man en sommarskola i tillämpad klassisk arkitektur (4 veckor) i samarbete med International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism (INTBAU).

Under åren 2002-2007 genomfördes ett stort antal seminarier i Stockholm samt tre internationella konferenser: New Urbanism – An Introduction to the Art of City Building (2002), Good Mixed-Use for the 21st Century (2004) samt Swedish Grace – The Forgotten Modern Movement in Architecture and Town Planning (2005).

År 2007 inrättades AxSud, en centrumbildning för hållbar stadsgestaltning vid Lunds Universitet i syfte att finansiera och stödja det tvååriga masters-programmet Sustainable Urban Design. Till dags dato har 125 elever examinerats.

2013 startades ett samarbete med UN Habitat under namnet The Future of Places som gick ut på att samla forskare och praktiker från hela världen för att diskutera betydelsen av stadens offentliga rum. Indirekt var detta en kritik mot att för stort fokus läggs vid stadens byggnader och infrastruktur och för lite vid staden som livsmiljö. Stiftelsen finansierade tre stora globala konferenser samt ett antal regionala konferenser under åren 2013, 2014 och 2015 och samlade totalt 1500 personer representerande 700 organisationer, 100 länder och 250 städer.

Denna starka representativitet gav stort gehör i FN-systemet och Future of Places huvudbudskap om värdet av de offentliga rummen kom att i stor utsträckning påverka skrivningarna i The New Urban Agenda och Sustainable Developement Goal 11 (Target 11.7 om Public Space).