On the Idea of America

by Kurt Almqvist och Alexander Linklater

Vad är ursprunget till idén om Amerika, hur har den formats av historien och vart är den på väg? I denna bok om den amerikanska idén, baserad på det Engelsbergsseminarium som ägde rum 2009, är syftet att försöka få en klarare förståelse av de ursprungliga idéerna och källorna till det som kallas den amerikanska idén, undersöka hur denna idé odlas i USA och uppfattas på andra håll i världen samt reflektera över frågan om vi nu närmar oss en “postamerikansk värld”. Vem, i så fall, kommer att överta USA:s roll som global ledare – Kina eller Indien; vilken slags framtid skulle vi då leva i, och vilka ideal skulle vi därmed vägledas av i framtiden?

Kan Amerika förbli herre på täppan och bör man förbli det? Är det vi nu ser början på slutet eller är det fortfarande början på den amerikanska eran?

Boken ingår i serien Engelsbergsseminarierna och utges i samarbete med Bokförlaget Atlantis och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för almänyttiga ändamål.