News

tisdag 10 september 2019

Vad kostar brotten?

Brottsligheten har stora sociala konsekvenser och den har blivit ett stort
problem även för näringslivsklimatet. Stölder, skadegörelse och hot står
existerande företag dyrt och gör att nya företag inte startas. Men även
övergrepp mot privatpersoner kan få förödande ekonomiska följder
utöver de fysiska och psykologiska.
Vad kostar brottsligheten? Vad behöver göras för att minska den? Vad kan
näringslivet bidra med? Li Jansson, vice vd i Säkerhetsföretagen,
inleder seminariet som modereras av PJ Anders Linder.


Vad kostar brotten?
 hölls i Nordstjernanhuset 6 september 2019