Avesta Herrgård

Avesta Herrgård förvärvades av familjen Ax.son Johnson 1904 och var familjens hem från 1920 till 1966. Idag används huset av Nordstjernan och stiftelsen. I anslutning till herrgården ligger Avesta Myntmuseum, som ägs av Nordstjernan AB och innehåller generalkonsul Axel Ax:son Johnsons myntsamling.