Organisation

Styrelse

Viveca Ax:son Johnson (ordförande)
Antonia Ax:son Johnson
Frances Broman
Janerik Larsson
Kjell A Nordström

VD
Kurt Almqvist