Organisation

Styrelse

Viveca Ax:son Johnson (ordförande)
Antonia Ax:son Johnson
Frances Broman
Kjell A Nordström
Sven Nyman

VD
Kurt Almqvist