Nyheter

tisdag 6 december 2016

Anslag från Ax:son Johnsons stiftelse till Kungliga Tekniska Högskolan

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse har beslutat om att finansiera Centre for the Future of Places vid KTH som invigdes den 12 september 2016. 

På svenska ges forskningscentret namnet Centrum för framtida stadsrum, och föreståndare är Tigran Haas, universitetslektor och docent på KTH, som arbetar med samhällsplanering och stadsutformning.

Satsningen är ett resultat av ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan UN Habitat och Ax:son Johnsonstiftelsen, som samlade 700 organisationer från 100 länder i en global diskussion om de offentliga platsernas betydelse för städers välmående.

Projektet har, förutom att lyfta fram frågan i den globala diskussionen, påtagligt influerat skrivningarna i The New Urban Agenda, som undertecknades av alla FN:s medlemsländer i Habitat III-mötet som avslutades den 20:e oktober.

-Vi fokuserar för mycket på de enskilda byggnaderna i vår stadsplanering. Grunden för vårt stadsliv är det sammanhängande systemet av offentliga rum. Kvaliteten på dessa avgörs i stor utsträckning av samspelet mellan rum och byggnader, något som ofta är bortglömt i dagens snabba stadsbyggande, säger Peter Elmlund, ansvarig för Urban City Research på Ax:son Johnssonstiftelsen.

-Vi tenderar också att i praktiken bortse från socialpsykologiska aspekter av det offentliga rummet i vår planering.

-Forskning kring det offentliga rummet finns i många akademiska discipliner, men det saknas en helhetssyn, säger Tigran Haas som kommer att leda det nya centret. En stor uppgift blir att sammanställa den redan befintliga men splittrade kunskap som finns världen över.

Kurt Almqvist, stiftelsens VD, säger om stiftelsens satsning:

-Vår stiftelse har sedan 2002 satsat på stadsplaneringsfrågor inom ramen av projektet Urban City Research som leds av Peter Elmlund. Bland annat har stadsplaner skänkts till Upplands Väsby, Åkersberga och Nynäshamns kommun och ytterligare ett stadsplaneprojekt pågår i samarbete med Avesta kommun.

I stadsplanesatsningen har även ingått en 2-årig masterutbildning vid Lunds tekniska högskola, LTH, under 10 år, en 1-årig masterutbildning vid KTH samt stöd till forskare inom stadsplaneringsområdet, vid KTH och LTH.

Under de senaste fyra åren har stiftelsen drivit det internationella projektet Future of Places i samarbete med UN-Habitat. Vi är glada över att denna satsning nu får ett mera permanent hem vid en välrenommerad institution som KTH under kompetent ledning av docent Tigran Haas.

Anslaget till centret är minst fem miljoner svenska kronor per år under en femårsperiod.

För vidare information kontakta

Kurt Almqvist

Epost: kurt.almqvist@axess.se

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse är en privat stiftelse vars huvudsyfte är att allmänt främja vetenskaplig forskning. Stiftelsen har bland annat valt att stödja humaniora och samhällsvetenskap.

Stiftelsen grundades 1947 av framlidne generalkonsuln Axel Ax:son Johnson (1876-1958) tillsammans med sin hustru Margaret, ägare av Nordstjernangruppen. Stiftelsen bedriver uppsökande verksamhet och dess operativa verksamhet bedrivs inom ramen för Forum Axess. http://www.axsonjohnsonfoundation.org/forum.htm

Styrelse

Viveca Ax:son Johnson, ordförande, Frances Broman, Antonia Ax:son Johnson, Janerik Larsson, Kjell A Nordström.

VD

Kurt Almqvist, Verkställande direktör