Nyheter

fredag 10 november 2017

Axess: Den stora oredan

På Axess lunchseminarium 10 november 2017 diskuterades Sveriges politiska landskap utifrån Moderaternas nya roll. Partiet har bytt ordförande och lagt om politiken i viktiga frågor, och tycks ha gått stärkt ur förändringarna. Men vad krävs av den nya moderatledningen för att läget ska stabiliseras och framgångarna bli långsiktigt hållfasta? Och hur ska man tänka kring regeringsfrågan efter valet 2018? Är Sverige politiskt och konstitutionellt rustat för ett läge där ingetdera blocket tycks kunna samla en majoritet? HG Wessberg, som var statsministerns statssekreterare 2007-2010, analyserade det komplicerade läget i ett samtal som leddes av PJ Anders Linder. Se seminariet här: