Nyheter

måndag 26 augusti 2019

Big Picture

Ska höstsäsongen av Brexit få avsluta serien? Den nye premiärministern Boris
Johnson har bundit sig hårt vid den 31 oktober som datum för Storbritanniens formella uppbrott från EU. Men även om så blir fallet står många frågor obesvarade kvar, till exempel vad skilsmässan kommer att innebära för säkerhetspolitiken i Europa. Samtidigt ska det ges besked om hur det blir med renoveringen av Sveriges nationella försvar. Kommer regeringen och stödpartierna att ta Försvarsberedningens kärva analys på allvar eller glider man undan? Även vår inre säkerhet har blivit en fråga av allt större betydelse. Brottsligheten drabbar inte bara enskilda medborgare utan utgör ett växande problem också för näringsliv och företagsklimat.

Konjunkturinstitutet rapporterar om en oväntat snabb inbromsning i svensk ekonomi. BNP utvecklas i svagare takt och sjönk till och med under andra kvartalet, vilket i kombination med en växande befolkning betyder ännu lägre tillväxttal för BNP/capita. Under en tid har frågor om ekonomi och sysselsättning spelat en ovanligt undanskymd roll i svensk samhällsdebatt och politik, men det kan snabbt ändras ifall avmattningen fördjupas och arbetslösheten börjar växa. För världskonjunkturen spelar de alltmer ansträngda handelsrelationerna mellan USA och Kina en avgörande roll, medan det finns skäl att fundera noga på vad Kina betyder just för Sverige. Alltsammans understryker behovet av nytändning i näringspolitiken.
Men hur väl står svensk politik egentligen rustad för att ta sig an de många svåra uppgifter som väntar? Hur rimmar Januariöverenskommelsen med väljarnas åsikter och önskemål? Hur robust är uppgörelsen? Förmår samarbetspartnerna säkra försvar och brottsbekämpning, tackla obalanserna i kommunernas ekonomi, hantera den snabba teknikutvecklingen och hitta ett konstruktivt förhållningssätt i klimatfrågan?

Big Picture hölls på Engelsbergs Bruk den 22 augusti.