Nyheter

torsdag 23 augusti 2018

Big Picture

Styvt tre veckor kvar till årets val och det politiska läget är mer svårförutsägbart än på mycket länge. Osäkerhet om vilken sida som ska dra det längsta strået har vi förstås varit med om förut, men den här gången ser det inte ut att bli någon vinnande sida överhuvudtaget. Partierna formerar sig i tre block, inget av dessa kan räkna med eget flertal och det spänner och skaver även inom konstellationerna.
Sverige är ett av de länder i Europa där det har brukat gå fortast att bilda ny regering efter val. Under perioden 1945-2016 tog det i genomsnitt sex dagar, vilket kan jämföras med Norges 16, Finlands 48 och Nederländernas 104 dagar.
I år kan det hela bli en betydligt mer komplicerad och utdragen historia. Vad för sakpolitik som blir resultatet är följaktligen också ytterst svårt att förutsäga. Mycket tyder i alla fall på att maktförskjutningen från regering till riksdag fortsätter.
Samtidigt finns ett stort behov av politisk handlingskraft och uppfinningsrikedom. Problemen med otillräcklig kraft i kärnstaten – försvaret, brottsbekämpningen,
krisberedskapen och det förebyggande arbetet mot terrorism – har blivit ännu tydligare på senare tid och brister gör sig påminda även på områden som skola, sjukvård och socialtjänst.
I näringspolitiken behövs ny energi. Återigen har välståndet kommit att tas för givet. Frågor om god hushållning och insatser för ett bättre företagsklimat hamnar farligt långt ner på listan när väljare ombeds nämna valets viktigaste frågor. Hur väl rustade står vi egentligen för den lågkonjunktur som förr eller senare kommer?
Frågetecknen hopar sig även på det internationella planet. Teknikutvecklingen sker i rasande fart, ändrar ständigt på spelplanerna och ställer alla sorters beslutsfattare inför nya utmaningar. Det handelspolitiska triangeldramat USA-Kina-EU kan få stora konsekvenser. Och vad betyder det att Mellanösterns politiska karta har ritats om i grunden?
The Big Picture Program