Nyheter

onsdag 24 april 2019

Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans
liv. Vi har gått från de muntliga traditionerna, som fört mänsklighetens
myter vidare från generation till generation, över tekniska innovationer.
Från fornperuansk knutskrift, bildskrift, hällristningar, runskrift,
kilskrift, hieroglyfer, tatueringar, begreppsskrift, stavelseskrift och ljudskrift till den
tryckta boken. Och just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar
i grunden.
Att det medium genom vilket vi tar in en berättelse påverkar vårt medvetande
och självbild illustreras kanske bäst med Marshall McLuhans tes The Medium is the
Message. Bilden håller på att ersätta texten, vilken präglat Gutenberggalaxen (boktryckarkonstens
epok enligt McLuhan).
Neil Postman menar i McLuhans efterföljd i Amusing ourselves to Death att vi genom
denna utveckling rör oss bort från det rationella tänkandet som läsandet innebär,
och mot en värld som liknar medeltiden med dess bildmässiga världsbild. Vi går
mot ett känslobetonat och infantilt samhälle menar Postman.
I dagens Silicon Valley hindrar uppfinnarna av digitala verktyg de egna barnen
från att använda dem eftersom den digitala tekniken sägs försämra inlärningen.
Samtidigt gör den digitala utvecklingen att personer som tidigare har haft svårt
läsa, av tidsbrist eller andra skäl, nu kan ta in berättelser som annars kanske inte
nått dem.
Med avstamp i bokens och läsandets historia tar vi oss vidare fram till dagens bokmarknad
och de utmaningar som den står inför. Vad kan den fysiska bokhandeln
göra för att överleva, varför denna rädsla för Amazon? Och vad händer egentligen
med vår fattningsförmåga när vi läser allt mindre på papper?

Boken, läsandet och fattningsförmågan
 hölls på Engelsbergs Bruk den 24 april 2019.