Nyheter

måndag 12 december 2016

Stora fackbokspriset 2016 tilldelas Max Engman för "Språkfrågan."

Svenska fackbokspriset på 125 000 kronor när Sveriges största fackbokspris och utdelas av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål den 7 december 2016. Pristagare är professor Max Engman, för “Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922”

Juryns motivering till 2016 års pris till boken Språkfrågan lyder:

“En detaljrik och fängslande historik över hur Finland lösgjordes ur svenska riket och under rysk överhöghet tillskansade sig en identitet som efter ett drygt århundrade kunde resultera i  fullvärdigt nationsblivande. Engman är uppmärksam på skeendets motsägelsefullhet och komplexitet och tecknar därmed en lärorik bild av historien sådan den är.”

De nominerade 2016 var:

Dag Sebastian Ahlander: Gustaf Mannerheim (Historiska Media)

Gunnar Broberg: Nattens historia. Nordiskt mörker och ljus under tusen år (Natur och kultur)

Max Engman: Språkfrågan.  Finlandssvenskhetens uppkomst 1812 – 1922 (SLS/Atlantis)

Hanne Kjöller: En svensk tiger. Vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån (Fri tanke förlag)

Annika Sandén: Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal (Atlantis)

Klas Åmark: Förövarna bestämmer villkoren. Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest (Albert Bonniers)

Stora Fackbokspriset belönar böcker som tillhör och stärker bildningsvärlden. Det riktar uppmärksamhet på kvalificerad facklitteratur, sådan som tillför ny kunskap, ger nya perspektiv på tillgänglig kunskap eller gör gammal kunskap tillgänglig.

Stora fackbokspriset utdelas av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Juryn består av medlemmarna i Engelsbergsakademin under ledning av  Docent Peter Luthersson. Övriga jurymedlemmar är Kurt Almqvist, Vd Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Professor Hans-Gunnar Axberger, Ambassadör Lars Freden, Professor Kristian Gerner, Chefredaktör för Axess Magasin PJ Ander Linder, Professor Svante Nordin, författare och journalist Nathan Shachar, författare och journalist Richard Swartz.

Tidigare vinnare:

2011: Svante Nordin: Filosoferna. Det västerländska tänkandet sedan år 1900 (Atlantis)

2012: Nina Burton: Flodernas bok. Ett äventyr genom livet, tiden och tre europeiska flöden (Bonniers)

2013: Carl-Johan Malmberg: Stjärnan i foten. Dikt och bild, bok och tanke hos William Blake (Wahlström & Widstrand)

2014: Susann Silfverstolpe: Silvergåvor från Sveriges regenter till Rysslands tsarer under 1600-talet (Atlantis)

2015: Fredric Bedoire: Den svenska arkitekturens historia

Axel och Margaret Ax : son Johnsons stiftelse är en privat stiftelse vars huvudsyfte är att allmänt främja vetenskaplig forskning. Vi har bland annat valt att stödja humaniora och samhällsvetenskap.

Stiftelsen grundades 1947 av framlidne generalkonsuln Axel Ax:son Johnson (1876-1958) tillsammans med sin hustru Margaret, ägare av Nordstjernangruppen. Stiftelsen bedriver uppsökande verksamhet och dess operativa verksamhet bedrivs inom ramen av Forum Axess. http://www.axsonjohnsonfoundation.org/forum.htm

Kurt Almqvist

 

 

Styrelse

Viveca Ax:son Johnson, ordförande, Frances Broman, Antonia Ax:son Johnson, Janerik Larsson, Kjell A Nordström.

VD

Kurt Almqvist, Verkställande direktör

För mer information om Fackbokspriset kontakta peter.luthersson@axsonjohnsonstiftelsen.se