Nyheter

torsdag 13 februari 2020

Kakelugnen i Sverige

Få eldstäder kombinerar konst och nytta på samma slående sätt som den svenska kakelugnen. Från att ursprungligen ha varit en dyrbar statussymbol blev kakelugnar så småningom en av de mest uppskattade värmekällorna i våra hem, inte minst tack vare det revolutionerande rökkanalsystem som introducerades 1767 av arkitekten Carl Johan Cronstedt och generalmajoren Fabian
Wrede. Med detta och en rad andra innovationer blev kakelugnen föremål för både vetenskapligt, ekonomiskt och konstnärligt intresse och fick stor påverkan på svensk arkitektur. Idag har kakelugnen fått förnyad aktualitet genom intresset för hållbar design, byggnadsvård och resursbesparing. Historien bakom kakelugnen knyter an till många av dessa frågor samtidigt som den berättar om samhällsutvecklingen i olika tider. I det här seminariet följer vi kakelugnarnas väg från skråhantverk till storindustri och banbrytande teknologi till uppskattad antikvitet. Genom bredden av perspektiv kan kakelugnen fortsätta att fungera som både historisk kunskapskälla och tankeställare om värmens betydelse genom tiderna.

Seminariet Kakelugnen i Sverige hölls på Engelsbergs Bruk 13 februari 2020.