Nyheter

lördag 21 oktober 2017

Axess: Kampen mot kulturarvet

 

På Axess Magasins lunchseminarium den 20 oktober diskuterades den av Riksdagen antagna kulturarvspolitiken. Utgångspunkten var ett temablock i nya numret av Axess magasin (7/2017) som ifrågasatte att den inslagna vägen räcker för att säkra vårt kulturarv. Ideologisering, snålhet och inkrökthet hotar.  Ett av många problem är oviljan att göra tydligt vad som bör värnas och traderas: att skapa en kanon. I Danmark har man färska erfarenheter av detta. Vad kan vi lära av dem? Den Danmarksbaserade skribenten Susanna Birgersson inledde seminariet som modererades av PJ Anders Linder.