Nyheter

torsdag 11 april 2019

Moderaternas idéer


Under några decennier efter Murens fall och Sovjetunionens upplösning
tycktes den stora idékampen vara förbi. Den kombination av demokrati,
marknadsekonomi, välfärdsstat och ökande internationalisering som
man skulle kunna kalla 1989 års idéer tycktes ohotad och närmast förutbestämd
att flytta fram sina positioner.
Men den ideologiska debatten är inte längre ett passerat kapitel. På många håll möter
1989 års idéer ett nytt och betydande motstånd. Det rör sig dels om radikalism och
populism till vänster och höger, dels om utmaningar från auktoritär statskapitalism,
politisk islam och mytisk nationalism. Mot bakgrund av detta har Ax:son Johnsonstiftelsen
startat ett projekt om vår tids ideologier.
Som en delmängd av detta projekt kommer seminarier om de svenska riksdagspartiernas
idévärldar att arrangeras. Vilken roll spelar över huvud taget ideologin i
modern svensk politik? Skiljer sig Sverige från världen i övrigt eller utmanas pragmatismen
även här? Hur hanteras i så fall nya strömningar av gamla (och nya) partier?
Först ut är Moderaterna. Vilka tankar och uppfattningar har format Moderaterna
sedan partiet bildades vid 1900-talets början? Vilka delar av tankegodset har varit
beständigt över tid och på vilka punkter har det skett större förändringar?
Under 1970- och 1980-talen blev partiet starkt ideologiskt profilerat. Nyligen gick
man tvärtom under en period som ”Nya moderaterna” i bräschen för ett snarast
antiideologiskt förhållningssätt, där politiken inte skulle handla om ledstjärnor och
värderingar utan om att handfast lösa människors vardagsproblem. Hur mycket av
den inställningen lever kvar? Hur väl rustat är partiet för dagens och morgondagens
idédebatt?

Seminariet Moderaternas ideer hölls på Engelsbergs Bruk den 11 april 2019