Nyheter

fredag 11 oktober 2019

Naturaliesamlandets historia

Naturaliesamlandets historia berör många delar av människans förflutna. Fascinationen för naturens artefakter var minst lika betydelsefull för livsåskådning och världsbilder, som för det systematiska utforskandet av den fysiska verkligheten.

Timmska samlingen på Engelsbergs bruk är ett av många exempel på välbevarade naturaliesamlingar. Den skapades av två generationer brukspatroner Timm, fadern Gabriel Casper Timm (1799–1870) och hans son Paul August Timm (1831–1878). Båda var passionerat intresserade av naturen och byggde upp en framstående samling med herbarium, insektssamling, mineralkabinett och vetenskaplig litteratur. Till samlingarna beställdes specialbyggda möbler, och i dem låg de nästan helt orörda under lång tid. Inte förrän nu, mer än hundrafemtio år efter deras tillkomst, har de
dokumenterats och förts fram i dagens ljus.

Naturaliesamlandets historia hölls på Engelsbergs bruk 3 oktober 2019.