Nyheter

tisdag 31 oktober 2017

Nominerade för Stora Fackbokspriset 2017

 

Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål utdelar varje år, givet det finns en värdig mottagare, det Stora fackbokspriset om
125 000 kronor till den eller de (levande personer) som skrivit årets fackbok i enlighet med Forum Axess devis “Vetenskap, bildning tradition”.

Tanken är att stödja det slag av författarskap som utmärks av framstående essäistiskt humanistiskt författarskap som lyfter fram vetenskap, bildning, tradition med hög stilistisk och fackmässig verkshöjd. Syftet är att på svensk botten uppmuntra en berättande humanistisk bildningstradition präglad av stilistisk briljans.​

De nominerade för Stora Fackbokspriset 2017 är:

Wilhelm Agrell: Sprickor i järnridån. Svensk underrättelsetjänst 1944–1992
Historiska Media

Fatima Bremmer: Ett jävla solsken. En biografi om Ester Blenda Nordström
Forum

Bengt Jangfeldt: Vi och dom. Om Ryssland som idé
Wahlström & Widstrand

Peter Kadhammar: Vi som var så lyckliga. Liv och död i en kommunistisk diktatur
Natur och kultur

Henrik Meinander: Gustaf Mannerheim – aristokrat i vadmal
Lind & Co

Gunnar Petri: Hans Järta. En biografi
Historiska Media

Priset delas ut den 30 november på Medelhavsmuséet.