Nyheter

torsdag 12 oktober 2017

ABF-huset: Översiktsplan eller försäljningsbroschyr?

 

Den 12 oktober hölls ett seminarium på ABF med stadens politiker om förslaget till ny översiktsplan för Stockholm. Arrangörer var Urban City Research (Ax:son Johnson Stiftelsen), Stockholms naturskyddsförening, Samfundet S:t Erik och Svenska Byggnadsvårdsföreningen.  Inbjudna var medborgare och professionella aktörer.

Bakrunden är att Stockholms stad i samrådet fått kritik för att översiktsplanen fokuserar för mycket på att möjliggöra snabb exploatering och för lite på att värna om att viktiga värden i stadsmiljön bevaras och stärks.

På seminariet fick företrädare för stadsbyggnadsnämndens olika politiska partier besvara frågor från organisationerna och från publiken.