Nyheter

tisdag 25 februari 2020

Svenskarna i det Heliga landet

Svenskarna och det Heliga landet är ett kultur- och religionshistoriskt seminarium, på svenska, om svenskarnas relation till det Heliga landet, från vikingatiden och fram till 1900-talet. Korsfarare, pilgrimer, handelsresande, diplomater, vetenskapsmän, upptäcktsresande och författare med anknytning till Palestina/ Israel kommer att presenteras och deras betydelse för svenskarnas religiositet och deras livsåskådning att belysas.

Hur har svenskens syn på sig själv som kristen formats och förändrats genom århundradena? Hur gick det till när vi bytte religion? Hur avgörande var densvenska bibelöversättningen 1526? Vem var Resare-Bengt? Vilket in ytandehade stormaktstidens predikan på nationsuppfattningen och demokratin? Vilka idéer inspirerade Karl XII:s Levant-expeditioner under tidigt 1700-tal?Vad ck Linnés lärjunge Fredric Hasselqvist med sig från det heliga platserna och vad påverkade honom att resa? Vad hade Fredrika Bremers rapporter från Jerusalem för e ekt? På vilket sätt påverkades svenskarnas religiositet av SelmaLagerlöfs Jerusalem? Hur kommer det sig att så många av våra 1900-tals- författare, ofta uttalade ateister, med värme använder sig av Bibelns bildspråk?

Dessa och många andra frågor kommer att tas upp till diskussion under seminariet, i syfte att stärka och fördjupa vår kunskap om svenskarnas religions- och kulturhistoria. Detta är en del av Ax:son Johnsonstiftelsens pågående stöd till forskningen inom humaniora.