Nyheter

onsdag 6 december 2017

Vinnare av Stora Fackbokspriset

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse utdelar varje år, givet det finns en värdig mottagare, det Stora fackbokspriset om 125 000 kronor till den eller de (levande personer) som skrivit årets fackbok i enlighet med Forum Axess devis ”Vetenskap, bildning tradition”. Tanken är att stödja det slag av författarskap som utmärks av framstående essäistiskt humanistiskt författarskap som lyfter fram vetenskap, bildning, tradition med hög stilistisk och fackmässig verks-höjd. Syftet är att på svensk botten uppmuntra en berättande humanistisk bildningstradition präglad av stilistisk briljans.​

Stora Fackbokspriset 2017 tilldelas Henrik Meinander för
Gustaf Mannerheim – aristokrat i vadmal.


Juryns motivering:
“Detta är en avmytologiserande, men samtidigt respektfull biografi. Bilden av Mannerheim förändras. Finlands skapare tonar bort och det bolsjevikiska Rysslands fiende nummer ett tonar fram”.