Axess Magasin

Under devisen ”Vetenskap Bildning Tradition” erbjuder tidskriften läsning i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Forskare och andra sakkunniga får möjlighet att kommunicera med en välorienterad läsekrets. Syftet är att stimulera ett initierat och kunskapsrikt offentligt samtal, som inte begränsar sig till snäva fackområden, som inte väjer för stora och existentiella frågor och som gärna hämtar frågeställningar från den internationella arenan.

Magasinet utkommer nio gånger per år. Tidskriften publicerar essäer och har en omfattande avdelning med recensioner av internationell facklitteratur, men den tar också upp aktuella frågeställningar inom samhällsdebatt och kulturliv. Två gånger per år presenteras ett urval aktuella svenska fackböcker.