En kunglig historia

En kunglig historia är ett treårigt projekt kring kungliga institutioner och deras betydelse i historia och nutid.

Projektet utforskar tre aspekter: kungliga trädgårdar och parker, kvinnliga regenter samt kungliga slott och palats. Det första seminariet genomfördes på Drottningholms slott, under Hedvig Eleonora-året 2015, och det andra seminariet ägde rum vid Engelsbergs bruk 2016. Ett tredje seminarium ägde rum på Gripsholm den 15 september 2017.

Projekten redovisas i tv-sända seminarier på Axess TV, och genom intervjuer med enskilda föreläsare samt med varsitt bokverk illustrerade med historiska bilder.

Projektledare: Susanna Popova