Hilma af Klint

Den svenska konstnären Hilma af Klint (1862–1944), betraktas numera som en pionjär inom den tidiga abstrakta konsten.

Hennes verk från 1900-talets första decennier gjordes före de abstrakta målningar som tidigare ansetts vara de första av sitt slag av Wassily Kandinsky, Piet Mondrian och Kazimir Malevich.

Stiftelsens engagemang för forskningen kring Hilma af Klint inleddes 2012 i samarbete med Moderna Museet i Stockholm och dess överintendent Daniel Birnbaum, med flera internationella seminarier kring utställningen Hilma af Klint – Abstrakt pionjär vilken blev den mest besökta utställningen av en svensk konstnär i museets historia.  Som följd arrangerades ytterligare fem seminarier runt om i Europa i syfte att uppmuntra vidare diskussion, studier och forskning kring af Klints konstnärskap och den tidiga abstraktionens konsthistoria. Två essävolymer om af Klint har getts ut, en i samarbete med Königs Verlag.