Images of Sweden

Stiftelsen har sedan 1999 undersökt föreställningar och idéer, både historiska och samtida, om Sverige inom Sverige och i utlandet.

Seminarier har ägt rum i Avesta, Engelsberg, London, Berlin och under våren 2017 hölls en heldagskonferens i Wien.

Syftet med  Images of Sweden – Past and Present Perspectives from Austria – är att undersöka bilden av Sverige i Österrike från trettioåriga kriget fram till idag.

Hur har båda länderna formats av modernismen och socialdemokratin, neutralitetspolitiken och kalla kriget? Hur uppfattas Sverige i österrikiska medier idag? Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med en idealiserad Sverigebild? Hur har den senaste tidens migrations- och välfärdspolitik i Sverige bedömts i Österrike?

Images of Sweden seminarium:

The Idea of Sweden in History

Particularity through the Ages

The Abroad within: Immigration, Neutrality, Policy

The Next Sweden