Imperier

Projektet Empires verkar för att sammanföra akademiker för att undersöka och diskutera olika stadier av imperier – hur uppstår de? Hur förfaller de? Fyra seminarier har anordnats.

Det inledande seminariet, Decadence, ägde rum vid Cambridge University den 30 september 2014. Dekadens associeras ofta med moraliskt och kulturellt förfall och vad som uppfattas som upplösningen av samhällsbärande traditioner. Seminariet undersökte hur dekadens också har använts som en motståndsform mot stagnation.

Det andra seminariet, Decay, hölls i februari 2015 på Harvard University. De inbjudna forskarna diskuterade olika aspekter av förfall och nedgång, en process som sett olika ut för historiens imperier.

Det tredje seminariet, The Decline of Rome, ägde rum i mars 2016 på Svenska Institutet i Rom. Tre forskare, från Oxford University, King’s College London och Sydney University, diskuterade olika teorier om Roms fall.

Det fjärde seminariet, Declinism, hölls i december 2016 på Engelsbergs herrgård i Västmanland. Internationella forskare diskuterade och jämförde hur imperier gradvis förföll och upplöstes.