Krig och civilisation

Stiftelsen stödjer sedan 2015 programmet Changing Character of War Programme, vid Pembroke College, Oxford University. Programmet leds av Dr Robert Johnson.

Stiftelsen ger också sedan 2015 stipendier till universitetsforskare och militärer inom Försvarsmakten för att delta i studier vid Changing Character of War Programme. Deras arbeten presenteras vid seminarier i Sverige och Storbritannien. Stiftelsens stipendiater är sedan starten: Dr Johan Elleend, Totalförsvarets forskningsinstitut; Dr Pontus Rudberg, Uppsala universitet; Dr Niklas Rossbach, Totalförsvarets forskningsinstitut; Dr Charly Salonius-Pasternak, finska Utrikespolitiska institutet samt Flottiljamiral Jonas Wikström, Försvarsmakten.