Magisterprogram, urbana studier (MUSE) på KTH

Magisterprogrammet i urbana studier vid KTH finansieras i sin helhet av stiftelsen. Det syftar till att hjälpa studenterna att utveckla förmågan till en övergripande och holistisk granskning av teorin och praktiken inom områdena stadsbyggnad och stadsplanering, särskilt av frågor som rör design och managment av de offentliga rummen och vilken inverkan den urbana formen har på samhällslivet och människors beteende. Studenterna ska dessutom kunna förstå komplexiteten och mångfalden hos olika offentliga sfärer ur ett designperspektiv, men även skapa sig en tydlig och aktuell bild och förståelse av planeringsprocesserna. Allt detta behandlas i en rad olika skalor – på storstads-, stads-, distrikts- och kvartersnivå – på ett hållbart och effektivt sätt.

 

Årets upplaga studenter från KTH:s masterprogram Urban Studies