Museums of the World

Sedan år 2014 har Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse drivit den internationella seminarieserien Museums of the World: om museernas idéhistoriska bakgrund och deras framtida betydelse och utmaningar.

Seminarier

2014 Offentliga och privata muséer, arrangerat på Engelsbergs bruk i november

2015 Museums of the World – Towards a New Understanding of a Historical Institution arrangerat tillsammans med Moderna Museet i Stockholm samt på Engelsbergs bruk i mars

2015 Medelhavsinstitutens betydelse för svensk humaniora arrangerat på Engelsbergs bruk i september

2015 Cultural Heritage at Risk – The Role of Museums in War and Conflict, arrangerat på Medelhavsmuseet i Stockholm i november

2016 Muséerna –  klarar Staten av sitt uppdrag? arrangerat i Stockholm i oktober

2017 Collecting Enlightenment – Carl Gustaf Tessin and the Making of National Collections arrangerat på INHA tillsammans med Louvren i Paris i januari.

Se Museums of the World på Axess TV