Nordisk-Baltisk säkerhet

Stiftelsens satsning på att uppmärksamma och analysera försvars- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet har pågått sedan 2014. Under Almedalsveckan 2015 genomförde stiftelsen i samarbete med intresseorganisationen Försvarspolitisk arena en paneldebatt om främmande undervattensverksamhet i Sverige. Den 22 februari 2016 anordnades i samarbete med finska Utrikespolitiska insitutet ett seminarium i Helsingfors om finskt och svenskt partnerskap. Sommaren 2016 arrangerade stiftelsen ett seminarium under Almedalsveckan med titeln Security and Intelligence in a New Era med talare från King’s College i London samt den svenska militära underrättelsetjänstens chef Gunnar Karlson.