Ny stadsplan för Avesta

I syfte att hjälpa små kommuner med knappa resurser har stiftelsen tidigare skänkt visionära stadsplaner till Upplands Väsby och Nynäshamn. För tillfället pågår ett sådant arbete med en ny stadsplan för Avesta, där forskare från Spacescape tillsammans med stiftelsens personal och kommunens tjänstemän arbetar med att ta fram en ny stadsplan.

Spacescape är ett forskningsdrivet konsultföretag inom stadsanalys och strategisk stadsbyggnad, och är från början en avknoppning av en forskargrupp på Arkitekturskolan KTH. Spacescape använder vetenskapligt beprövade analysmetoder i sitt arbete att förstå och beskriva stadsmiljö och stadsplaners effekter på stadsliv och funktionalitet. Stadsplanen för Avesta baseras på ett grundligt analysarbete av stadsstrukturen, gatunätets konnektivitet (space syntax), tätheter, verksamhetskluster, samt observationer av gång och cykelflöden, vistelse och stadsliv. Utifrån dessa analyser kan strategier och slutligen en stadsplan tas fram i dialog med kommun, invånare och stadens berörda aktörer. Det webbverktyg som Spacescape använder för brukardialog har också beforskats och publicerats vetenskapligt.