Plan för Näsängen

Planen för Näsängen, Åkersberga

Urban City Research har medverkat som rådgivare till utvecklingen av detaljplanen för Näsängen, Åkersberga. Arbetsmetoden har varit tämligen unik för svenska förhållanden på två sätt: dels genom att först och främst utgå från vilken sorts offentliga stadsrum kommunen behöver och att låta arkitekturen anpassa sig efter detta, dels genom att planera lika mycket besökare som för d boende.

Näsängen består av två detaljplaner; etapp 1 och etapp 2. Området kommer slutligen att bestå av drygt 1500 bostäder och 10 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Inledning En ekonomiskt hållbar stadsdel inbegriper en lokal ekonomi med möjligheter till 1 lokal service, verksamheter och arbetsplatser. Näsängen beräknas att vara fullt utbyggd kring år 2020.

Läs mer på Österåkers kommun hemsida.