Roots of Violence

Roots of Violence var ett internationellt och tvärvetenskapligt seminarium som tillägnades Ambassadör Rolf Ekéus och hans tioåriga gärning som medlem i Ax:son Johnsons stiftelses styrelse.