State of the Arts

Stiftelsen anordnade mellan åren 2014-2015 ett antal seminarier vilka ägde rum vid British Academy i Storbritannien. Projektledare var Isabella Thomas. Essäer baserade på föredrag givna vid seminarierna ges ut i tre publikationer under 2017: Our Times: Essays on Current Affairs 2015, Sapere Aude: The Future of the Humanities in British Universities och The Future of the Welfare State.