Stora Fackbokspriset

Stiftelsen utdelar varje år, givet det finns en värdig mottagare, det Stora fackbokspriset om 125 000 kronor till den eller de (levande personer) som skrivit årets fackbok i enlighet med Forum Axess devis “Vetenskap, bildning tradition”. Tanken är att stödja det slag av författarskap som utmärks av framstående essäistiskt humanistiskt författarskap som lyfter fram vetenskap, bildning, tradition med hög stilistisk och fackmässig verkshöjd. Syftet är att på svensk botten uppmuntra en berättande humanistisk bildningstradition präglad av stilistisk briljans.

Vinnare av Stora fackbokspriset

2011 Svante Nordin: Filosoferna. Det västerländska tänkandet sedan år 1900 (Atlantis)

2012 Nina Burton: Flodernas bok. Ett äventyr genom livet, tiden och tre europeiska flöden (Bonniers)

2013: Carl-Johan Malmberg: Stjärnan i foten. Dikt och bild, bok och tanke hos William Blake (Wahlström & Widstrand)

2014 Susann Sifverstolpe: Silvergåvor från Sveriges regenter till Rysslands tsarer under 1600-talet (Atlantis)

2015: Fredric Bedoire: Den svenska arkitekturens historia (Norstedts)

2016: Max Engman: Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922 (SLS/Atlantis)

2017, Henrik Meinander: Gustaf Mannerheim – aristokrat i vadmal (Lind & Co).

2018, Per I. Gedin: När Sverige blev modernt (Bonniers)

2019  Gunnar Åselius Vietnamkriget och de svenska diplomaterna 1954-1975 (Dialogos)

2020  Lasse Wierup Gangsterparadiset (Forum)