Stiftelsen

Ändamål

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål är en privat stiftelse vars huvudsakliga ändamål är att allmänt främja vetenskaplig forskning. Den stödjer särskilt humaniora och samhällsvetenskap. Stiftelsen grundades 1947 av generalkonsul Axel Ax:son Johnson (1876-1958), ägaren av Nordstjernankoncernen, tillsammans med hans hustru Margaret (1887-1966). Stiftelsen initierar själv projekt och tar ej emot ansökningar, se vidare under kontakt.

 

Axel och Margaret Ax:son Johnson på bröllopsresa
1910, Madeira.

Vision

Stiftelsens vision är att stödja individer, idéer och projekt inom humaniora som löper risken att befinna sig utanför samtida trender, men som i ett längre perspektiv anses ha ett betydande värde för allmänheten genom bevarande av traditioner och förnyelse och utveckling av samhället.  Mottot är ”excellens och tillgänglighet”.

Stiftelsen inriktar sig på ett fåtal områden och projekt inom humaniora som anses kunna ge långsiktiga och högkvalitativa resultat. Stiftelsen motiveras av ett medborgerligt engagemang och dess aktiviteter genomförs långsiktigt och utifrån ett internationellt perspektiv.

Samhällen utvecklas genom möten mellan människor. Stiftelsen ska utgöra ett forum för oberoende intellektuellt meningsutbyte i Sverige och världen där en viktig beståndsdel utgörs av introducerandet av internationell och interdisciplinär debatt inom humaniora i Sverige och stimulera till att svenskar också deltar i den internationella debatten utifrån devisen Sverige i världen, världen i Sverige.