Imperier

av Kurt Almqvist (red) och Isabella Thomas

Imperier betraktar imperiebegreppet ur såväl historiska som dagsaktuella perspektiv. Här finns bidrag av framstående tänkare, forskare och författare från hela världen.

Boken ingår i Engelsbergsseminarierna och utges i samarbete med bokförlaget Atlantis och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Medverkande: Peter Bender, Philip Bobbit, Ian Buruma, David Coleman, Robert Cooper, William Kirby, Deepak Lal, David S. Landes, Charles S. Maier, Jan Morris, Svante Nordin, Orhan Pamuk, Richard Pipes, György Schöpflin, Toger Seidenfaden, Nathan Shachar, Ross Terrill, Shashi Tharoor, Hugh Thomas