Mot en kosmopolitisk framtid

av Kurt Almqvist (red) och Emil Wallrup

Europa har under senaste årtiondena utvecklats mot en allt större mångkulturell – icke europeisk – befolkning. Hur ska detta nya Europa kunna bli ett smidigt fungerande samhälle.

Boken ingår i Engelsbergsseminarierna och utges i samarbete med bokförlaget Atlantis och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Medverkande: Ingvild Saelid Gilhus, Richard Swartz, Zygmunt Bauman, Nathan Glazer, Russell Jacoby, David Goodhart, Norman Birnbaum, Catherine Audard, Jytte Klausen, Ayaan Hirsi Ali, Kal-Olov Arnstberg, Elazar Barkan, Adam Kuper