Samhälle och medier

Medieprojektet Axess med Axess Magasin och Axess TV har drivits sedan 2002 respektive 2006. Redan under perioden 2001-2005 producerades dock ett betydande antal serier och enstaka program för sändning i TV8. Ett av dessa var ”Global Axess” som sjösattes i samband med det seminarium som arrangerades på Handelshögskolan när Axess magasin lanserades.

Såväl tv-kanalen som magasinet är inriktade mot samhällsvetenskap och humaniora och syftar till att främja ett kvalificerat offentligt samtal där forskare kan komma till tals och ny och gammal kunskap göras tillgänglig för en bredare publik. Axess värnar kunskapssökandets frihet och integritet och förhåller sig kritisk till ideologisering av vetenskapen. En central uppgift är att följa internationell diskussion och se till att nya värdefulla insikter och verk uppmärksammas även i Sverige.

Axess arrangerar egna seminarier i det mindre formatet, inte sällan med anknytning till teman eller profilartiklar i magasinet. Dessa dokumenteras och görs tillgängliga via hemsidan axess.se och Axess TV. Där kan man även ta del av seminarier som arrangeras av Stiftelsen.

Avsikten är att under 2017 inleda ett eller flera projekt inom ramen för Samhälle och medier med inriktning på aktuella samhällsfrågor av principiell vikt, som institutionell förnyelse, värderingsförändringar och internationella relationer.